Mediation

Echtscheidingsbemiddeling door een Mediator, blijkt 8 op de 10 keer succesvol.

 

 

Wat is Mediation?

Mediation is een manier om geschillen op te lossen.
De mediator zal, in tegenstelling tot een Rechter of Arbiter, zélf géén beslissingen nemen. De mediator helpt partijen om zelf hun conflict op te lossen door de situatie te analyseren en hierna tot wederzijds aanvaardbare oplossingen te komen.

 

 

 

 

Doordat partijen zelf hun conflict oplossen door middel van mediation, kan het snel, tegen lage kosten, bevordert de mediation de verstandhouding en houden de partijen de regie in eigen handen.

 

De beslissingen die overeengekomen zijn, worden door de mediator op papier gezet.

 

 

Mediation doe je samen

Zonder gezamenlijke inspanning kan de mediator partijen niet helpen om tot een scheiding te komen. Als resultaat van de mediation staan in de zogeheten vaststellingsovereenkomst alle beslissingen vastgelegd. Deze overeenkomst maakt de juridische schriftelijke afhandeling van de scheiding via de Rechter mogelijk.
 

Voor de keuze van Mediation is voorlichting erg belangrijk.

 

 

Voor de keuze van Mediation is voorlichting erg belangrijk.

De kernwaarden van Mediation zijn:

1. Vrijwilligheid: Ieder der partijen en de mediator nemen uit vrije wil deel aan de mediation; zij bevestigen de vrijwillige deelname door de bemiddelingsovereenkomst te ondertekenen. In die bemiddelingsovereenkomst is o.a opgenomen, dat het een ieder vrij staat om op elk moment te stoppen met de mediation.

2. Vertrouwelijkheid: De mediator zal niemand, buiten de deelnemers, mededeling doen over wat er tijdens de mediation is ingebracht of gezegd, tenzij partijen daarom vragen. De mediation vindt dus onder geheimhouding plaats, wat betekent dat niets naar buiten mag worden gebracht, dan alleen hetgeen als eindresultaat door partijen overeengekomen is. Eventuele adviseurs zullen ook een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

3. Veiligheid: De mediation vindt in beslotenheid plaats. De mediator leidt het proces; alleen de partijen nemen beslissingen. De mediator is neutraal: Deze kiest geen partij (is onpartijdig) en heeft niet een bepaalde uitkomst op het oog (is onafhankelijk).

In Nederland gaan jaarlijks zo’n 38.000 echtparen scheiden. Zowel de verlatene als de verlater ervaren scheiden als een heel emotionele gebeurtenis. Nog ingrijpender is het wanneer er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn.

 

 

Mediation laat de onderstaande vragen zeker niet liggen:

  • Zijn er nog mogelijkheden voor onze relatie?
  • Welke emotionele gevolgen kan een echtscheiding hebben?
  • Hoe zit een echtscheidingsprocedure in elkaar?
  • Wanneer is een advocaat nodig, hoe kom ik hieraan, wat zijn de kosten?
  • Wat betekent een echtscheiding financieel (alimentatie, eigen inkomen, bijstand)?
  • Wie blijft er in het huis wonen en hoe wordt de boedelscheiding geregeld?
  • Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen?
  • Hoe zit het met het gezag, als de kinderen niet bij mij wonen?
  • Wat is een goede omgangsregeling?
  • Wat moet ik doen als mijn (ex-)partner zich niet aan de afspraken houdt?