Informatie voor verwijzers

Voor scheidingsbemiddeling heeft de Stichting Mediation Regio Eindhoven de juiste deskundigen.

 

 

Verwijzers

U als huisarts, verpleegkundige, leerkracht, politie, ambtenaar enz. kunt tijdens uw werk regelmatig geconfronteerd worden met vragen rondom echtscheiding, omgangsregelingen e.d. Omdat deze problematiek specialisme vraagt is het goed, dat er de mogelijkheid bestaat om uw cliënt door te verwijzen voor consultatie. 

 

 

 

 

De positie van de kinderen vereist hierin bijzondere aandacht. Ervaring leert, dat wanneer beide ouders zich samen over de scheiding laten informeren dit ten goede komt aan de toekomst van hun kinderen. Dit zal ook bijdragen aan het samen opstellen van een verplicht ouderschapsplan. U kunt uw client geheel vrijblijvend naar ons verwijzen voor een informatief gesprek. Dit kan op elk vlak dus zowel juridisch, opvoedkundig, emotioneel en financieel.

 

Wie kunt u verwijzen ?

Op het echtscheidingsspreekuur kan iedereen in de regio Eindhoven zonder afspraak, kosteloos en vrijblijvend terecht met alle vragen op het gebied van echtscheiding. Cliënten die getrouwd zijn of samenwonen en overwegen uit elkaar te gaan, of die gescheiden zijn, kunnen naar het spreekuur komen, alleen of (bij voorkeur) samen met hun partner. Ook kinderen van wie de ouders gaan scheiden en andere betrokkenen, bijvoorbeeld grootouders, kunnen de stichting om informatie en advies vragen. Vraagstukken op juridisch, maatschappelijk, financieel, opvoedkundig en emotioneel gebied, vragen om deskundige informatie en een professioneel antwoord.

 

Informatie en advies bij scheiding en omgangsregeling.

De beslissing om te gaan scheiden nemen mensen niet zomaar. Er worden afwegingen gemaakt om van daaruit een keuze te maken. De positie van de kinderen verdient hierin bijzondere aandacht. Een gesprek met een medewerker van het echtscheidingsspreekuur kan helpen om alles op een rijtje te zetten.

Inmiddels bestaat er een wettelijke verplichting voor ouders om een ouderschapsplan (o.a. omgangsregeling) op te stellen. Daarvoor is wel nodig dat ouders (weer) met elkaar kunnen praten. Ervaring van de medewerkers van het echtscheidingsspreekuur heeft geleerd, dat als beide ouders zich samen over de scheiding laten informeren dit ten goede komt aan de toekomst van hun kinderen. Dit zal ook bijdragen aan het samen opstellen van een verplicht ouderschapsplan.

 

Vragen die u als verwijzer tegen kunt komen zijn bijvoorbeeld:

· Zijn er nog mogelijkheden voor onze relatie?

· Welke emotionele gevolgen kan een echtscheiding hebben?

· Hoe zit een echtscheidingsprocedure in elkaar?

· Wanneer is een advocaat nodig, hoe kom ik hieraan, wat zijn de kosten?

· Wat betekent een echtscheiding financieel (alimentatie, eigen inkomen, bijstand)?

· Wie blijft in het huis wonen en hoe wordt de boedelscheiding geregeld?

· Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen?

· Hoe zit het met het gezag, als de kinderen niet bij mij wonen?

· Wat is een goede omgangsregeling?

· Wat moet ik doen als mijn (ex-)partner zich niet aan de afspraken houdt?

 

Vroegtijdige informatie voorkomt conflicten.

Er wordt onafhankelijke informatie en advies gegeven. Cliënten krijgen uitleg over de wijze waarop regels en procedures worden toegepast. Mogelijke oplossingen worden besproken. Voor het maken van keuzes kunnen cliënten advies krijgen. Situaties, waarin de kinderen kunnen komen, worden doorgenomen. Er is ruime aandacht voor emotie, beleving en de positie van de kinderen . Er is verder schriftelijke informatie te krijgen in de vorm van o.a. folders. Daar waar nodig verwijzen wij cliënten door, wij ondersteunen hen daarbij en nemen zonodig contact op met de verwijzers.