Stichting Mediation Regio Eindhoven

 

Echtscheidingsbemiddeling door een Mediator, blijkt 8 op de 10 keer succesvol.

 

Scheiden doe je met z'n tweeën!

Het is vaak wel moeilijk, omdat je elkaar niet makkelijk meer kunt bereiken. Inschakelen van een onafhankelijke bemiddelaar is dan nuttig.

Stichting Mediation Regio Eindhoven heeft goed opgeleide (gecertificeerde) Mediators, die op professionele wijze voor jullie kunnen bemiddelen.

 

Zonder ouderschapsplan geen echtscheiding!

 

Wij zijn een Stichting, omdat we geen winstoogmerk hebben

Stichting Mediation Regio Eindhoven heeft als doelstelling om door middel van Mediation mensen in een conflict te ondersteunen bij het vinden van (zelfgekozen) oplossingen.

 

Je kunt ook zeggen dat de doelen dan zijn:

  • Partijen tonen (weer) bereidheid tot overleg. Bent u bereid de eigen standpunten te herzien?
  • Partijen communiceren weer (bij onenigheid toch naar de ander kunnen luisteren).
  • Partijen komen tot compromissen, op basis van aanvaardbare maatstaven.

 

De Stichting is opgericht op 23 december 2004 en zetelt te Eindhoven. Kamer van Koophandel 17171917.

 

De Stichting wil voor meerdere doelgroepen totaalpakketten ontwikkelen ten behoeve van de dienstverlening mediation.

Meer over het totaalpakket leest u verderop.

Als voornaamste, maar niet uitsluitend richten wij ons op bemiddeling bij echtscheiding.

 

 

Jan Butterbrod

Voorzitter

 

Annemarie van Heugten

Mediator

   

Esther Rosendaal

Juridisch medewerker 

 

Greet Loncin

Secretaresse